Friday, October 7, 2011


بوده‌اند در این تاریخ انسانهایی بی نام و نشان، با هوشهایی فراتر از انیشتین،با ذهنهایی شگفت‌انگیزتر از گاوس،با افکاری خیراندیش‌تر از مارکس،با دقتی بیشتر از ویتگنشتاین، با نبوغی عظیم‌تر از نیوتن که با درک عمیقی که از انسان و تاریخ داشته‌اند در مقابل وسوسه دگرگون کردن جهان به این نتیجه رسیده‌اند که نه ارزشش را ندارد.

2 comments:

مادیان وحشی said...

نه دنیا ارزشش را دارد
نه آدمهای آن
ارزش اینکه خودت را جر بدهی تا آنها کمی راحت تر باشند
همین

چاقانه ها said...

بر اساس یک سری تضادها مرگ را بی اهمیتی زندگی می نامم .