Friday, March 8, 2013

هشت مارس

بعضیها میگویند این روز که تبریک گفتن ندارد فقط باید به ستمهایی که مردان بر زنان روا داشته اند اندیشید و از اینجور حرفها.من فقط  دنبال بهانه ای برای تبریک گفتن به تو هستم.

2 comments:

مهران مهرانگیز said...

مرسی

چسبید

مادیان وحشی said...

ایده خوبیه . شاید بهتر بود منم همین کارو میکردم