Sunday, March 28, 2010

راسكلنيكف بودن


به نظرم مهم ترين ايده اي كه راسكلنيكف - و شايد هم همه ي رمان ِ جنايت و مكافات – در خود دارد اين است كه مردمان دو دسته اند : دسته اول مردمان عادي و دسته دوم مردمان غير عادي يا برگزيده؛ اين مردمان ِ برگزيده مثل ناپلئون، محمد و . . . را خرده اي نيست اگر در راهي كه دارند مي سازند كسي يا كساني را هم بكشند و آنقدر طبيعي و حتا لازم به نظر مي رسد كه بي هيچ خللي راسكلنيكف به آن مشخصه اي از انسان هاي برگزيده دست مي يازد كه توانايشان مي كند تا به درستي – بي آنكه در پيشگاه وجدان خودشان يا ديگران چه آنان كه هم عصر او هستند چه آيندگان احساس گناه يا اشتباه كنند كسان ِ ديگر را بكشند. اين ايده حتا اگر درست باشد به نظر من ايده خطرناكي است. نكته ي مهم اينجاست كه هستند ميان ِ مردمان كساني كه نه به ناپلئون نه محمد نه هيچ كس ديگري اين حق را نمي دهند تا ديگران را بي عذاب وجدان بكشند.
اما شخصيت راسكلنيكف و ايده هاي ديگر جنايت و مكافات در همينجا خلاصه نمي شود در پست هاي بعد بيشتر در اين باره حرف خواهيم زد.
اولين كتابي كه امسال قويا توصيه مي كنم به خواندنش جنايت و مكافات است نوشته داستايفسكي و با ترجمه مهري آهي – ترجمه اي قديمي اي است و گاهي خيلي توي ذوق مي زند اما خواندني است .


8 comments:

شکلات تلخ said...

سال نوی تو هم مبارک.خوش به حالت که مراسم کتابخوانی زیر چادر داشتی.من خیلی دوست دارم یکی برام بخونه.خودم موقع خوندم جزئیات رو می پرم، مثل توصیفات مکان یا لباس!و

(م.ا.ب) said...

چه کار جالبی بود این رمان خونی!!! راستی به نقل تاریخ عام و خاص محمد به شخصه کسی را نکشت و مسلمانان آغازگر هیچ جنگ و خونریزی نبودند. آنچه بوده در مقام دفاع بود که عقلا همان کنند...
یه چز دیگه: حالا که میگید جنایت و مکافات بدرد این جور جمع خوانی نمی خوره چی خوبه که جمع خونی بشه... البته ما قبلا تو جمع داستان کوتاه می خوندیم ولی برای مسافرت یک کتابی خوبه که تعلیق بیشتری و مستمرتری داشته باشه.

حامد said...

سال نو مبارک...امیدوارم امسال بهتر از پارسال باشه براتون...من جنایات و مکافات رو نخوندم هنوز اما دوست دارم بخونمش...باید این نسخه رو گفتی پیدا کنم..

Anonymous said...

بلاگ قبلی تو و بلاگ قبلی سیاوش ناراحتم کرد
سال نو مبارک

صدا

Foroozin said...

خيلي ممنون

مهتا said...

ممنون.. بد نبود.. اگه دل من هرجایی نبود خوش میگذشت ولی این دل لعنتی من نمیگذاره...

مهربون said...

جنایت و مکافات عالیه عالی

مهربون said...

موافقم در حد تیم ملی