Thursday, October 25, 2007

گوشاتو بهم قرض می دی

گاهی توی یه مسیر طولانی کافیه گوشاتو به یه نفر که اولین و آخرین باری (البته شاید)هست که می بینیش قرض بدی تا همه زندگی ش رو بریزه رو دایره و به اندازه یه زندگی بهت تجربه بده.پیاده که می شی به خودت بگی خیلی از آدما زندگی شون مثه سیب می مونه که ظاهرش خیلی قشنگه ولی وقتی گاز می زنی می بینی وسطش گندیده .

دستام و بگیر کاری دست خودم ندم

وقتی باید یه کاریو انجام بدم ولی نباید انجام بدم گیج می شم وقتی دوسم داری و دوسم نداری گیج می شم وقتی دارم درست فک می کنم و درست فک نمی کنم گیج می شم .با وجودی که گیجم می کنی خیلی دوست دارم.

داستان عقاید یک دلقک نوشته هانریش بل رو تازه شروع کردم .هنوز نمی خوام نظر بدم ولی خندون دیگران حتما ساده تر از خندیدنه .

No comments: