Tuesday, November 25, 2008

از گمشدگان لب دریا

تابستون هشتاد بود که انجمن دانشگاه توی ارسباران فستیوال برنامه های سیاسی فرهنگی راه انداخته بود و دیگه مشابهش هیچ جا تکرار نشد؛ یکی ار جلسات قرار بود بیاد درباره ی نیچه صحبت کنه برامون؛ همه مون منتظر بودیم بیاد و نمیومد؛ مسوول برنامه ها بهش زنگ زد می دونین چی گفت؟ می گفت چون امروز توی ایام فاطمیه هستیم من نمی تونم در مورد نیچه حرف بزنم !

مرتیکه ی معتاد عقده ای روشنفکرنما

No comments: