Monday, October 20, 2008

معركه ي دلاهنگ

این روزها که دانیال دلفام بودم و کمی هم حمود و دوباره دانیاال دلفام شدم، داشتم یک رمان ایرانی خیلی خوب می خواندم که خواندنش را البته مدیون یک دوست ِ جان هستم که لطف کرد و هدیه ی به این قشنگی را به مناسبت تولدم به من کادو داد و من خوادنش را به تاخیر انداخته بودم.

فرشته ها بوی پرتقال می دهند رمانی ست که چند ویژگی عالی دارد:

اول اینکه زبان بسیار شسته رفته ای دارد که در عین استفاده از کلمات و اصطلاحات عامیانه هرگز به سمت ابتذال نمی رود و یکدستی و انسجام و در عین حال شیرینی و ملاحت خود را تا آخر حفظ می کند.

دوم اینکه نحوه ی ارائه ی اطلاعات داستانی بسیار عالی است. چیزهایی که لازم است بدانیم به طرز هوشمندانه ای در جاهای مناسبی قرار گرفته اند؛ لذت کشف ارتباطات بسیار لذت عمیقی است.

سوم اینکه شگردهای خیلی خوبی هم در داستان می بینیم؛ تکرار بيش از حد بعضی کلمات نه تنها توی ذوق نمی زند بلکه بسیار شیرین نشسته است مثلا ً در یک پاراگراف ممکن است ده دوازده بار با کلمه ی "کنار" برخورد کنیم یا وقتی چند جمله از زبان کسی می خواهیم بخوانیم این گونه نیست که اول آن چند جمله یک "گفت" ببینیم و تمام؛ نه؛ سر ِ هر جمله یک گفت یا گفتم می بینیم! کار به جایی می رسد که جایی از رمان می خوانیم : گفتم بسم الله گفتم الرحمن گفتم الرحیم

این رمان البته یک نقطه ضعف بزرگ هم دارد؛ بعد از کنار هم قرار گذاشتن قطعات پازل و کسب لذت فراوان از کشف معانی و ارتباطات و . . . به خودمان می گوییم که چی؟ در واقع لذت خواندن ِ رمان در آخرین جمله ی رمان به پایان می رسد و همین الآن که من دارم درباره ی این رمان می نویسم حاشا که ذره ای از مره ی آن روي زبانم مانده باشد !

ختم کلام : بعضی آدم ها خیلی خوب بلدند حرف بزنند حتا وقتی حرفی برای گفتن ندارند و فکر می کنم حسن بنی عامری ازین دست آدم ها باشد.

خوندن ِ این رمان رو تجربه کنین کیف میده :

فرشته ها بوی پرتقال می دهند

(عنوان کاملش هست : بازي نامه ي فرشته ها بوی پرتقال می دهند. صورت خوانی در سه معرکه)

نوشته ی حسن بنی عامری( 1346 - )

انتشارات نیلوفر

328 صفحه / 3900 تومان

چاپ اول 1385

خواب دیدم مدیر اداره مون جدول حل می کرد، سوال پونزده ِ عمودی ش این بود : از شخصیت های مهم تاریخی؛ منم بهش گفتم بنویس : اندیداد خدادودیان !

موندم این اسم عجیب غریب از کجای ناخوداگاهم تراوش کرده !!

No comments: