Monday, December 1, 2008

بهار و باغ با ترکان گلرخسار خوش باشد

چند روزی تبریز بودم؛ اگرچه یه نصف روز بیشتر فرصت نشد توی شهر بگردیم و بقیه ش همه ش یا جلسه بودیم و سمینار یا داشتیم برای جلسه و سمینار آماده می شدیم و Power Point درست می کردیم ولی با این وجود ازین شهر خوشم اومد؛ تمیز بود – دست کم اونجایی که مابودیم اینجوری بود – اونایی هم که ما باهاشون سروکار داشتیم خوش برخورد بودن؛ هتلی هم که شبا توش بودیم – هتل پارس – شیک بود و باکلاس؛ تا حالا توی رستوران گردان غذا نخورده بودم! یه سوتی عظما هم دادم (تا مشغول سالاد کشیدن بودم کلی چرخیده بودم و خودم خبر نداشتم، تا جای نشستنمو پیدا کنم کلی دور خودمو گارسونا چرخیدم !)

کلا تصویر خوبی ازین شهر توی ذهنم درست شد؛ یادم باشه درباره ی شهرایی که دوست دارم و اوناییکه دوست ندارم بیشتر بنویسم، موضوع خوبی به نظر میا واسه نوشتن.

No comments: