Wednesday, June 24, 2009

جسم کاملی داریم فدای آزادی!

۱-چهار سال منتظر این انتخابات بودیم.چهار سال. كروبی كه خیلی زود اعلام حضور كرد بعد خاتمی آمد و رفت و در نهایت میرحسین، از بی تفاوتی اصولگراها عصبانی وارد روزهای انتخابات شدیم و وقتی كه كار موج سبز بالا گرفت امیدها روز به روز بیشتر میشد.تا حالا اینقدر ملت را نكته سنج و دقیق ندیده بودیم.همه جا بحث از انتخابات بود.همه جا موج سبزی بود که شعار میداد و شاد از این که این چهار سال سر خواهد آمد.در فیسبوك هر شب بعد از مناظره ها غوغا بود.دور چهره های سرشناس جمع میشدیم و اظهار نظر میكردیم.ابطحی و سعید شریعتی اخبار داغی از دو جبهه اصلاح طلبان داشتند. ابراهیم نبوی هم که هر شب میتینگ داشت!سیما سعی میكرد مجابم كند به كروبی رای بدهم.بیست و دو خردادشد و همه آماده بودیم بریزیم توی خیابانها و داد بزنیم احمدی بای بای احمدی بای بای...

بعد وطنمان را دوست داشته باشیم . بعدبه كشورمان ببالیم و آینده ی آزادترمان را تصور كنیم،بعد دستمان را بگذاریم روی قلبمان و بخوانیم ای ایران ای مرز پرگهر ای خاكت سرچشمه هنر، بخوانیم دشمن ار تو سنگ خاره ای من آهنم...

٢-قبل از انتخابات وقتی كسی از تقلب میگفت با اعتماد به نفس برایش استدلال میكردم غیر ممكن است.نهایتا تقلب برای آبرومند كردن رای ا.ن خواهد بود و مگر ممكن است رهبر خودش را مقابل مردم قرار بدهد الان بهترین موقع برای جلب رضایت مردم است.ا.ن مهره ی سوخته است.خودشان هم میدانند كه با زبان بازی و دروغ نمیشود مملكت اداره کرد.حماقت است که رهبر از خودش برای ا.ن مایه بگذارد!

الحمد لله الذي جعل الاعداءنا من الحمقا

٣-بعد ارایه استدلالهای منطقی اضافه میكردم امیدوارم ا.ن از صندوق دربیاید.كاری كه خودمان نمیتوانستیم انجام دهیم برایمان انجام میدهند.زمینه سازی برای حرکتهای بزرگ!احمدی میتواند زمینه براندازی را به وجود بیاورد.اسلام طالبانی ورژن حجتیه و مصباحیسم را نه مردم ایران تاب میاورند نه جامعه بین الملل!موقتا جمهوری اسلامی تبدیل به حكومت اسلامی میشود.

٤-درود بر میرحسین با این موج سبزش.همسایه ای دارم كه دقیقا از همان كسانی است كه آن روزها از فریبشان میترسیدیم كه میترسیدیم مظلوم نمایی احمدی گولشان بزند و علم كردن اسم هاشمی تحریكشان كند.یكی از همان عوام الناس.اتفاقا به ا.ن رای داده بود و اولش كلی كروبی را به خاطر رای كمش مسخره كرد.انگیزه اش هم برای رای دادن به ا.ن ساده بود وقتی طرفداران موسوی را دیده بود كه دختر و پسر با هم میرقصند تصمیم گرفته بود به ا.ن رای بدهد.نه كه مذهبی باشد وقتی باهم حرف میزدیم دهانش بوی الكل میدادبه شدت.اخلاق جنسی پیچیده طبقه فرودست!!او هم نتایج را باور نكرده بود.میگفت خامنه ای از اولش از میرحسین بدش میامده و محال بود بگذارد رییس جمهور شود.او هم باور نكرده بود.میگفت خودش دیده كه تمام شهر سبز شده بود!نه هیچكس باور نمیكند.

۵- مسئله دیگر انتخابات نیست.کودتایی شده و بعید میدانم که حکومت به این راحتی ها این پیروزی احمقانه را بیخیال شود. چیزی که مهم است این است که این آتشی که روشن شده به این راحتی ها خاموش نخواهد شد.تا خیلی چیزها را نسوزاند تا دودش توی چشم خیلی ها نرود.این خونهایی که در این سی سال ریخته شده باید خیلی چیزها را بشورد و ببرد.حیف که یک موی گندیده ی جوانانی مانند ندا به کل ایل و تبار این کودتاچی ها میارزد.ولی این خونها مصمم ترمان میکند بی باک تر.به قول شاه رخ :

جسم کاملی داریم فدای آزادی!

No comments: