Tuesday, July 20, 2010

جنگل-5

نه فقط درخت و خاك و حيوان

كلي هم حرف دارم

مارهايم تنهايم كرده اند

خطرناكم

9 comments:

مهتا said...

اول بگذارکمی گریه کنم....

مهدیه said...

گل!


از یک نکته ی بی ربط خوشم اومد! از این": رهایم تنهایم"!خب دیگه.البته می دونم اون کلمه"مارهایم" بود ولی من اینجوریشو دوست داشتم.

مرسی

و ایول!

somaye said...

مغزم منفجر می شود

اراکده said...

جنگل را رها کن
بزن به دریا

مهربون said...

شکارچی شدی !مگه رسیدی به خشکی؟

negar said...

خوب من اينو از بقيه بيشتر دوست دارم.

Foroozin said...

نفهميدم

شهاب said...

خوب گویا ادامه داشت این جنگل.
دقیق متوجه م که مارها را همه نمی فهمند.ء

فرنوش said...

خطرناكي ..
علامت خوبي است !!
علامت خوبي است ؟