Thursday, October 1, 2009

یوسا خوانی 1

مهم ترین اتفاق پارسالم شیاطین بود؛ امسال - و چه بسا تا سال ها - گفتگو در کاتدرال مهم ترین بوده و هست.

در واقع همان صفحات اول رمان را که می خوانی می دانی با یکی از اتفاقات مهم تاریخ زندگی ات مواجهی

روایت تو در تو، دیالوگ های متقاطع، تصویری که پازل وار تکمیل می شود، شخصیت هایی که دانه دانه قوام می گیرند، وقایعی تکان دهنده و . . . چیزی فراتر از یک رمان خلق می کنند و البته ترجمه بی نظیر و استثنایی جناب کوثری را اگرچه من حق ندارم نظر بدهم چرا که باید زبان اصلی را خوانده باشم اما بی خواندن آن حاضرم در هر دادگاهی شهادت بدهم که بهتر از این امکان ندارد.

گفتگو در کاتدرال – ماریو بارگاس یوسا – ترجمه عبداله کوثری– نشر نما – چاپ اول :1370 نسخه دو جلدی مجموعا 686 صفحه

البته خیلی بعد تر از چاپ اول، نشر لوح فکر اقدام به تجدید چاپ این کتاب کرده که گویا فقط چند جمله با اولی فرق دارد و من البته مطمئن نیستم و اگر کسی اطلاع دقیق دارد بگوید.

اگر بخواهم همه ی حرفهایی را که این چند وقت شفاها در باره کتاب به سیا گفته ام اینجا بنویسم شاید کمی از خود کتاب بیشتر بشود به همین خاطر تصمیم گرفته ام خورد خورد درباره این فراشاهکار تاریخ ادبیات بنویسم

خدایا به امید تو

+ La Fiesta del Chivo

+ سگی بگذار ما هم مردمانیم

. . .

سعید حجاریان هم که دیروز آزاد شد. تا آزادی سایر زندانیان سیاسی و استقرار دموکراسی ادامه می دهیم.

No comments: