Friday, April 4, 2008

بدون ترتیب: خدا،داستایفسکی،مولوی،هاینریش بل،ناظری

الف :

شیاطین ( جن زدگان ) / فیودور داستایقسکی / ترجمه ی سروش حبیبی

چاپ اول: بهار 1386 / انتشارات نیلوفر / 1019 صفحه / 12500 تومان

صحبت از یک شاهکار یا حتا فراشاهکار نیست؛

وقت هایی هست که این کلمات به کار نمی آیند، نه که بخواهم درباره ی بزرگی این اثر حرف بزنم ، نه، مشخصا ً می خواهم درباره ی رمانی حرف بزنم که بعید نیست بهترین رمانی باشد که پایان سال 87 معرفی کنم – اگر عمری باقی بود -

اما غصه ام می گیرد ازین که به این رمان هم مثلا ً یک پست اختصاص بدهم و تمام، بروم سراغ رمان بعدی؛

بگذارید از زاویه ی دیگری وارد شوم – اعتراف می کنم زاویه ی قبلی اشتباه بود –

زاویه ی دوم :

درجه ی بدیهی بودن حرف هایی از قبیل ِ " آفتاب از مشرق برمی خیزد " یا " جمع ِ دو عدد ِ مثبت عددی است مثبت " یا جملاتی ازین دست چقدر است ؟ به همان میزان بدیهی است که هر کس که از ادبیات لذت می برد باید این کتاب را بخواند.

اینکه مثلا بخواهم درباره ی فرم کار حرف بزنم یا شخصیت پردازی رمان یا چیزهایی ازین دست به نظرم خنده دار می رسد و البته بیشتر گستاخانه و تا حدودی هم بیهوده، نقدی هم که از کانستانتین ماچولسکی در پایان کتاب آمده بیش از آنکه به گشودن دریچه ای زیبایی شناسانه بینجامد به خودی خود زیباست و نه به عنوان نقدی بر شیاطین، کتابی را هم که رضا رضایی از ویچسلاف ایوانوف ترجمه کرده با نام ِ " آزادی و زندگی تراژیک، پژوهشی درباره ی داستایفسکی (نشر ماهی) " اگر چه کامل نخواندم اما آن هم به نظرم بیشتر کاری گستاخانه آمد و البته بیشتر بیهوده تا اینکه فتح بابی باشد دیگر.

این کار ازان دست کارهایی ست که فقط و فقط باید خواندشان و لذت برد و رنج کشید و معرفی شان کرد تا دیگران هم در رنج و در لذت شما شریک شوند نه که درباره شان بنویسی، اغراق نمی کنم از هر زاویه ای که بخواهی نگاه کنی شاهکار است تاکید می کنم از هر زاویه ای، برای من یکی که قابل تصور نیست که بتوان ایرادی بر این رمان گرفت.

باز هم دعوت تان می کنم به یزم جن زدگان.

شیاطین ( جن زدگان ) / فیودور داستایقسکی / ترجمه ی سروش حبیبی

چاپ اول: بهار 1386 / انتشارات نیلوفر / 1019 صفحه / 12500 تومان

هر وقت کتاب یا فیلمی معرفی می کنم ترسی می دود زیر پوستم که ممکن است کسی چیزی در آن ببیند که من ندیده باشم و متهم شوم به کم فهمی و تقلید طوطی وار از کسانی دیگر که به دلایلی دیگر آن اثر را ستوده اند هر چند متهم کننده جز خودم نباشم؛ اما همیشه این جور نیست وقت هایی هم هست که با خیالی آسوده اثری را به کسی معرفی می کنی و می دانی اگر طرف میخکوب نشود عاقل نیست و اگر عاقل نباشد که بر او حرجی هم نیست. معرفی کردن ِ شیاطین ( جن زدگان ) / فیودور داستایقسکی / ترجمه ی سروش حبیبی / چاپ اول: بهار 1386 / انتشارات نیلوفر / 1019 صفحه / 12500 تومان از آن دست کار هاست.

آندره ژید درباره ی این رمان می گوید این بزرگ ترین رمان تاریخ ادبیات جهان است. من که فکر نمی کنم آندره ژید دچار اغراق شده باشد.

امروز تولد آکی کوریسماکی ست، من فقط یک اپیزود ده دقیقه ای از او دیده ام توی مجموعه ی Ten minutes older: Trumpet و همان کافی بود تا ایمان بیاورم به این کارگردان؛ بعدا بازهم درباره اش خواهیم نوشت.

به شدت احساس تنهایی می کنم چیزی در حد گریه و اینا، سیا رفت.

No comments: