Sunday, April 27, 2008

مشت می کوبم بر در، پنجه می سایم بر پنجره ها ، من دچار خفقانم خفقان

دیگر برای خون فرقی نمی کند که از رگ های من و تو بگذرد یا جوی خیابان، با من از فلسطین نگو ؛ اینک از شهیدان اردیبهشت ایوان سخن بگو ؛ از کشتار وحشیانه و جوی های خون شهر بی پناه ایوان غرب

الف: خون – نوشت

نگفتند شما جماعت سفاک شعور ندارید؛ نگفتند مرگ بر شما که زندگی را حرام مان کرده اید؛ حتا نگفتند جان مان به لب مان رسیده از گرانی و از بیکاری؛ تنها می خواستند به رای شان احترام گذاشته شود؛ همین؛ به کسی رای داده بودند که شورای نگهبان هم تاییدش کرده بود؛ نگفتند اگر نمی خواستید رای بیاورد چرا تاییدش کردید، تنها گفتند حالا که رای داده ایم و شمرده ایدشان و اعلام شان هم کرده اید خراب شان نکنید، به رگبارشان بستند؛

خیلی دارم سعی می کنم مودب باشم؛ خیلی دارم زور می زنم فحش ندهم؛

امروز ( شنبه هفتم اردیبهشت) در ایوان غرب ِ ایلام، در حالیکه نماینده ی اصلاح طلب ِ مردم (داریوش قنبری ) رای قاطعی آورده حتا تا زمانیکه رای حوزه های شلوغی مثل اصفهان و تبریز و . . . اعلام شده نتیجه ی انتخابات ایلام تایید نمی شود تا بلکه با تقلب های گسترده و ابطال صندوق های فراوان، کس دیگری جای وی اعلام شود؛ مردم اعتراض می کنند و می خواهند که نتیجه ی نهایی تایید شود، حضرات ولی کماکان مشغول تقلب اند تا به هدف شان برسند، اعتراض های مردم بیشتر می شود و توله سگ های سپاهی (نمی دانم به دستور کدام مادر به خطایی ) به سمت مردم شلیک کرده و سه نفر کشته و نوزده نفر زخمی نتیجه ی وحشی بازی شان می شود.

می بینید؟ به همین راحتی که من فحش می دهم آنها آدم می کشند.

شاید اگر تلوبزیون را روشن کنم الآن حیاتی با آن نگاه متفرعنش از نوار اشغالی غزه بگوید، شاید هم آن یکی با آن ریش ان آلودش خبر زاییدن یک جفت گوسفند دوقلو را در فلان دهکوره ی این خراب شده بدهد؛ آب هم از آب تکان نمی خورد اما امروز در ایوان غرب آدم ها را به گلوله بستند.

الآن هم اگر نتایج انتخابات را نگاه کنید می بینید که تنها حوزه ای که تعداد آرا را اعلام نکرده اند همین حوزه است.

اگر چه نهایتا ً هر چقدر هم تقلب کردند و زورشان را زدند باز دکتر قنبری رای آورد اما به بهای کشته و زخمی شدن نوزده نفر.

خیلی عصبی ام خیلی.

ب: فیلم – نوشت:

حس اش نیست.

No comments: