Wednesday, April 23, 2008

تا بتواند همچنان مسافر نیکبخت رویاها باشد. لورکا

الف: نان-نوشت

یه اتفاق دیگه ای که اون روز افتاد، اگه اسمشو بشه گذاشت اتفاق، وقتی بود که مادرم نشست پای کوانگ ( kwaneg : جایی که توش آتیش روشن می شه و ساج گذاشته می شه روش و خمیری که پهن می شه روی ساج تبدیل می شه به نونی که اگه پنیر هم لاش نباشه اونقدر خوشمزه هست که تنها تنها بخوریش ) خمیر رو که پهن کرد روی ساج، دایره ای که تشکیل شد زایده ای داشت که اگه از بالا نیگاش می کرد شبیه آدمی بود که زبون شو درآورده باشه و مادرم با عصبانیت داد زد بِبُرّش خدا لعنت کنه هرکیو که پشت سرمون حرف میزنه! منم اون زایده رو بریدم و پرتش کردم دور؛ تا حالا وقت نون پختن ِ مادرم همچین اتفاقی نیفتاده بود که بدونم همچین باوری هست، حالا دیگه می دونم و البته خودم هم جزیی از این آیین بودم.

ب: فیلم – نوشت

این روزها انگار روی دور ِ دیدن ِ فیلم های ِ محشرم. بعد از راشومون و اون لذت توام با رنج عمیقش، فیلمی از کوریسماکی که تا حالا فقط یه اپیزود ده دقیقه ای توی مجموعه ی Ten Minutes Older : Trumpet ازش دیده بودم ارادتم رو به این بشر چند برابر کرد.

مرد ِ بدون ِ گذشته به نظرم فیلمیه درباره ی تنهایی و تنهایی رو به طرز خیره کننده ای نشون می ده، اینکه می گم تنهایی نه ازون دست تنهایی هایی که آنتونیونی نشون می ده – اونجا آدم ها به خاطر ناتوانی در ایجاد ارتباط تنهان – اما اینجا آدم ها تنهان، یک تنهایی ِ مقدر.

مرد ِ بدون ِ گذشته به نظرم فیلمیه درباره ی عشق و عشق رو به طرز خیره کننده ای نشون می ده، البته نه ازون دست عشقای مخدر که به زندگی رخوت تزریق می کنه و اندوه و انزوا، عشقی محرک که به زندگی انگیزه می بخشه و پویایی و حرکت؛

مرد ِ بدون ِ گذشته به نظرم فیلمیه درباره ی امید؛ امیدی که آدم ناگزیر از داشتنشه و اگه نداشته باشیش محکوم به زندگی ِ بی خاصیت هستی.

مرد ِ بدون ِ گذشته به نظرم فیلمیه درباره ی حسرت، حسرت ِ نداشتن ِ چیزهایی که اگه داشتی شون غوعا می کردی

مرد ِ بدون ِ گذشته به نظرم فیلمیه درباره ی تلاش، تلاش برای انسان بودن و لذت بردن بی اینکه این دو تا با هم در کشمکش باشن.

مرد ِ بدون ِ گذشته به نظرم فیلمیه درباره ی خلقت ِ آدمی و در واقع تعین ِ شعرهای خیامه به نظرم، الآن که فکر می کنم می بینم بررسی تطبیقی رباعی های خیام و فیلم ِ مرد ِبدون ِ گذشته می تونه یه مقاله ی خوب از توش در بیاد.

بالاخره اینکه مرد ِ بدون ِ گذشته به نظرم فیلمیه درباره ی موسیقی و در ستایش ِ موسیقی.

اینه که باید حتما ً این فیلمو دید و ازش لذت برد لذتی عمیق توام با رنجی جانکاه.

مرد بدون گذشته (The man without a past )

با بازی :

Markku Peltola ) مرد بدون گذشته )

Kati Outinen (ایرما)

Juhani Niemela (نیمینن)

Kaija Pakarinen (کایزا نیمینن )

Sakari Kuosmanen (آنتیلا)

نویسنده و کارگردان : Aki Kaurismaki

97 دقیقه

Rated PG-13

No comments: