Tuesday, April 1, 2008

آیا میدانید دروغ سیزده یکی از آیین های باستانی ما ایرانیان بوده است؟

چند سال است خصوصن در وبلاگستان، رسمی در حال شکل گرفتن است که بر طبق مشابه فرنگی که موعد آن اول اوریل است در روز سیزده فروردین و سیزده به در هر کسی در حد وسع خود خبر دروغی را پراکنده کرده و همان روز و یا چند روز بعدش تکذبیه میدهد که بی خیال دروغ سیزده بود.نمیدانم دقیقن این رسم از کجا پس افتاده ولی بنده شخصن چند بار در حالی که در وبلاگستان در حال گشت زنی بودم به شکل نامردانه ای غافلگیر شده با دهانی باز کل پست را میخواندم و آخر الامر بور میشدم و این شد تمامی اخبار و پست های امروز را مارک از رید کرده و خیال خویشتن راحت نمودم!به هر حال هدف از این پست بررسی و ریشه یابی و پیگیری این رسم در میان کتب تاریخی و سخنان پیشینیان با تکیه بر تاریخ قبل از اسلام و با محوریت دوره هخامنشیان و ساسانیان،نیست !بلکه گوشزد کردن این نکته است که اگر در جواب عنوان پست فرموده اید آری که سخت در اشتباهید و اگر گفته اید خیر دلیلش مشخصن این است که خوب لابد دروغ سیزده یکی از آیین های باستانی ما ایرانیان نیست و مربوط به همین چند وقت اخیر است!به هر حال بنده به لوس بودن خویشتن معترفم لازم به یادآوری هم نیست!سیزده به در هم خوش بگذرد که خوشیم به خوشیتان:)

No comments: